28 april 2024
Werk en Carrière

De kunst van de tariefbepaling: financiële vrijheid en overtuigingskracht

Als interimmer geniet je van meer flexibiliteit en vrijheid in je werk. Dit biedt de mogelijkheid om je eigen interim-carrièrepad uit te stippelen, zelf te kiezen welke projecten je aanneemt en te bepalen op hoeveel je verdient. Het vaststellen van een passend tarief is echter een cruciaal aspect van het freelancen. Maar hoe bepaal je nu jouw perfecte tarief?

Als freelancer heb je de volledige controle over je financiën en secundaire arbeidsvoorwaarden. In plaats van dat een werkgever bepaalt welke secundaire voordelen je ontvangt, zoals ziektekostenverzekering of pensioenbijdragen, ben je zelf verantwoordelijk voor deze zaken.

Jij hebt de volledige vrijheid om je eigen financiële beslissingen te nemen. Verzekeringen te kiezen die aansluiten bij jouw behoeften en budget. Het is van groot belang om aandacht te besteden aan deze aspecten om ervoor te zorgen dat je financieel stabiel wordt als freelancer, in goede maar zeker in onzekere tijden.
 

Wat ben je waard?

Jouw tarief moet nauw aansluiten bij de waarde die je aan je klanten levert. Het wordt bepaald door een combinatie van bepaalde factoren:

Ervaring: hoe meer ervaring jij in jouw vakgebied hebt, hoe hoger tarief je over het algemeen kunt vragen. Jij hebt waardevolle inzichten en expertise opgedaan die jouw klanten ten goede komen.
Expertise: heb jij een gespecialiseerde vaardigheid of kennis, is er naar jouw discipline veel vraag? Dan kun je natuurlijk extra vragen voor jouw diensten.
Marktvraag: een factor waar je zelf waarschijnlijk minder invloed op hebt, maar die je wel voelt in de portemonnee is de marktvraag.
Portfolio: voor sommige specialismen kan een goed portfolio een krachtig hulpmiddel zijn om je waarde aan te tonen.
Het is daarbij goed om onderzoek te doen naar wat vergelijkbare freelancers in jouw vakgebied vragen. Dit geeft je inzicht in wat marktconform is en helpt je bij het bepalen van een concurrerend tarief.
‍ 

Extra inkomsten door extra opdrachten

Een van de grote voordelen van het freelancen is dat je niet gebonden bent aan één enkele werkgever. Je hebt de flexibiliteit om voor meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd te werken. Dit betekent dat je meerdere inkomstenstromen kunt genereren door verschillende projecten aan te nemen.

Het hebben van meerdere opdrachtgevers biedt niet alleen financiële zekerheid, maar ook de kans om je portfolio en expertise te diversifiëren. Je kunt verschillende soorten projecten aannemen die passen bij je vaardigheden en interesses. Zo kun je je werk gevarieerd houden en je tarieven aanpassen op basis van de aard en complexiteit van de opdrachten.

Bijvoorbeeld, als je naast een corporate klant ook voor een non-profitorganisatie werkt, kun je overwegen om verschillende tarieven te hanteren op basis van de verschillende budgetten en doelstellingen van deze klanten. Het vermogen om je tarieven flexibel aan te passen aan de behoeften van je klanten is een waardevol hulpmiddel om je inkomsten te optimaliseren.
‍ 

Kostenbesparingen

Als freelancer kun je bepaalde zakelijke kosten aftrekken van je belastingen. Dit kan aanzienlijk bijdragen aan je netto-inkomen. Enkele van de kosten die je mogelijk kunt aftrekken, zijn onder andere:

Werkruimte: Als je thuis werkt, kun je een deel van je huur- of hypotheekkosten aftrekken als kosten voor je thuiskantoor.
Apparatuur: Kosten voor de aanschaf en onderhoud van apparatuur, zoals computers, printers en telefoons, kunnen ook vaak worden afgetrokken.
Vervoer: Reiskosten voor zakelijke doeleinden, zoals benzine, openbaar vervoer of de kosten van een leaseauto, kunnen in aanmerking komen voor aftrek.
Opleidingen: Kosten voor relevante trainingen en cursussen kun je ook weer aftrekken.
Het is echter belangrijk om op de hoogte te blijven van de belastingwetgeving en om te weten welke kosten in aanmerking komen voor aftrek in jouw regio. Een belastingadviseur of boekhouder kan hier waardevol advies over geven om ervoor te zorgen dat je alle mogelijke aftrekposten benut.

"Zorg ervoor dat je een duidelijk inzicht hebt in de waarde die je aanbiedt en waarom jouw tarief gerechtvaardigd is"

Onzekerheid en risico

Hoewel het freelancen veel voordelen biedt, zoals vrijheid en flexibiliteit, brengt het ook een hogere mate van onzekerheid en risico met zich mee in vergelijking met een vast dienstverband. Zoals hierboven genoemd moet je als interimmer ook voorbereid zijn op onzekere of slechtere tijden. Op dit moment van schrijven is er nog steeds sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte neemt de afgelopen maanden van 2023 wel wat af, maar is in de digitale omgeving nog niet zo te merken. De ICT-sector springt zelf in positieve zin eruit, met een verwachte banengroei in 2024. Toch is het goed om als interimmer rekening te houden met mindere tijden. Hier zijn enkele aandachtspunten met betrekking tot onzekerheid en risico:

Inkomensonzekerheid: Als freelancer heb je geen garantie op een vast inkomen. Je inkomen kan variëren afhankelijk van de opdrachten die je hebt en de vraag in de markt. Het is belangrijk om financiële planning te doen en een financiële buffer op te bouwen voor minder drukke tijden.
Zakelijke administratie: Als zelfstandig ondernemer ben je verantwoordelijk voor je eigen administratie. Dit omvat belastingaangiften, facturering, budgettering en boekhouding. Daarbij is het een goed idee om een boekhouder(programma) of accountant in de arm te nemen zodat je geen problemen met de belastingdienst krijgt.
Nu we ons door de serieuze kwesties van de tariefbepaling hebben geworsteld, begeven we ons in de wereld van de tariefonderhandelingen. Het klinkt bijna als een avontuur, maar laten we eerlijk zijn, onderhandelen over tarieven kan soms vervelend aanvoelen.
‍ 

Tariefonderhandelingen

Het bepalen van een tarief is één ding, maar onderhandelen over jouw tarief met (potentiële) klanten is een andere uitdaging. Laat staan als er ook nog een bureau tussen zit, zoals Digitallstars, waar je via via moet onderhandelen over jouw eindtarief. Tariefonderhandelingen kunnen zowel spannend als uitdagend zijn, waarbij het bovenaan staat dat je een eerlijke vergoeding krijgt voor jou te verrichten diensten.
‍‍ 

Opdrachtgevers

Het is belangrijk om te onthouden dat het tarief meestal niet in steen gebeiteld is. Sommige opdrachtgevers werken met schalen, waarin een bepaalde marge zit. Andere opdrachtgevers laten het tarief volledig openliggen en kijken liever eerst naar het cv voordat ze er een prijskaartje aan hangen. Maar soms, soms zit een opdrachtgever vast aan een strak budget, en is er weinig tot geen onderhandelruimte.
‍ 

Recruitmentbureaus

Wanneer je als freelancer rechtstreeks kunt schakelen met de opdrachtgever, ga je daarmee ook de onderhandeling aan. In veel gevallen fungeert een recruitmentbureau, zoals Digitallstars, als schakel tussen de interimmer en opdrachtgever. Een bureau hanteert vaak een percentage of vast tarief dat zich bevindt tussen het tarief van de interimmer en het uiteindelijke tarief dat de opdrachtgever bereid is te betalen. Het bureau heeft de taak om niet alleen de juiste interimmer te vinden door de vraag van de opdrachtgever goed te doorgronden, maar ook om ervoor te zorgen dat er financiële overeenstemming wordt bereikt tussen alle partijen. Het recruitmentbureau speelt een cruciale rol als coördinator, waarbij het van belang is dat het de financiële belangen harmoniseert. In de praktijk betekent dit vaak dat je iets inlevert op het tarief dat je zou kunnen vragen zonder tussenkomst van een bureau. Het stukje tarief dat je inlevert zorgt er wel voor dat het bureau acquisitie voor je doet, en je begeleidt in het proces en tijdens de opdracht. Ook kan het zijn dat het bureau zorgt voor een snellere uitbetaling dan de betalingstermijn is van de opdrachtgever. De opdrachtgever daarentegen betaalt het bureau ook een stukje tarief omdat het bureau voor hen aan de slag gaat een geschikte kandidaat te vinden. Zo doet iedereen wat water bij de wijn.

Daarbij zijn er altijd wat extra tips voor het voeren van effectieve tariefonderhandelingen:

Ken je waarde: Zorg ervoor dat je een duidelijk inzicht hebt in de waarde die je aanbiedt en waarom jouw tarief gerechtvaardigd is. Dit zal je helpen om je standpunt tijdens de onderhandelingen kracht bij te zetten.
Wees flexibel: Sta open voor compromissen en wees bereid om te onderhandelen. Klanten kunnen proberen het tarief te verlagen, maar je kunt ook proberen extra waarde toe te voegen aan de overeenkomst om het tarief te rechtvaardigen.
Wees zelfverzekerd: Houd zelfvertrouwen tijdens de onderhandelingen. Als je aarzelt of twijfelt aan je tarief, zal de klant dat oppikken. Zorg ervoor dat je duidelijk en vastberaden bent in je communicatie.
Leer nee te zeggen: Het is belangrijk om te weten wanneer je nee moet zeggen tegen een tarief dat niet overeenkomt met je waarde of financiële doelen. Het kan moeilijk zijn om opdrachten te weigeren, maar soms is dat nodig om je financiële integriteit te behouden.
Uiteindelijk is het vooral belangrijk om voor jezelf na te gaan wat goed voelt. Per opdrachtgever kan het natuurlijk verschillen. Een non-profit heeft vaak minder grote budgetten dan een grote private organisatie. Ook kan de ene opdracht een lager tarief hebben, maar flexibeler zijn qua hybride werken en het invullen van de eigen tijd. Dit kan ertoe leiden dat het minder belangrijk is om een hoger tarief te vragen.

Zoals hierboven besproken, kunnen opdrachtgevers verschillende budgetten hebben voor hun openstaande opdrachten. Er kan daarbij ook sprake zijn van verschillende tariefstructuren.
‍ 

Tariefstructuur

Naast het eenvoudige uurtarief zijn er verschillende tariefstructuren die jij of de opdrachtgever kunt overwegen. Enkele veelvoorkomende tariefstructuren zijn:

Uurtarief: Dit is de meest gebruikelijke tariefstructuur, waarbij je een vast bedrag per uur rekent voor je diensten. Deze communiceer je altijd exclusief BTW. Het is transparant en eenvoudig, maar het kan ook lastig zijn als klanten zich zorgen maken over de totale kosten. Let wel hierbij goed op of het gaat om een ‘all-in’ tarief, of dat reiskosten bijvoorbeeld, apart kunnen worden gefactureerd.
Vast tarief: Bij deze tariefstructuur stel je een vast bedrag voor het voltooien van een specifiek project voor. Dit kan aantrekkelijk zijn voor klanten omdat ze weten wat ze kunnen verwachten qua kosten. Voor jou betekent het dat je goed moet kunnen schatten hoeveel tijd en inspanning een project zal vergen, zodat je niet in je eigen voet schiet.
Resultaatgericht tarief: In sommige gevallen kun je een tarief structureren op basis van de resultaten die je behaalt. Hierbij is het van belang om van tevoren goed af te spreken wat die resultaten zijn. Ook om op tijd te signaleren, als resultaten moeten worden bijgestuurd.
Abonnementstarief: Dit houdt in dat je klanten een vast maandelijks bedrag betalen voor doorlopende diensten, zoals maandelijkse rapportages, website-onderhoud of contentcreatie. Dit zien we vaker terug bij kleinere opdrachten van zeer tijdelijke aard.
Hybride tarief: Je kunt ook overwegen om een hybride tariefstructuur te hanteren, waarbij je een combinatie van uurtarief, vast tarief en resultaatgerichte tarieven gebruikt, afhankelijk van het project.
Het kiezen van de juiste tariefstructuur hangt af van je diensten en je klanten. Het kan nuttig zijn om met je klanten te overleggen om de meest geschikte tariefstructuur voor een specifieke opdracht te bepalen.
‍ 

Concurrerende tarieven

Een belangrijk aspect bij het bepalen van je tarief is het onderzoeken van de tarieven die andere freelancers in jouw vakgebied vragen. Concurrentieanalyse kan je helpen om te begrijpen waar jouw tarief zich bevindt ten opzichte van anderen en of het marktconform is.

Dit betekent niet dat je je tarief altijd moet baseren op wat anderen vragen, maar het biedt wel inzicht in de verwachtingen van klanten en wat als redelijk wordt beschouwd in jouw branche. Het kan ook helpen bij het vaststellen van een tarief dat je onderscheidt van de concurrentie, of dit nu is door een uitzonderlijke waarde of unieke diensten aan te bieden.
‍‍ 

Tariefverhogingen en marktfluctuaties:

Je tarief is niet in steen gebeiteld, en het kan in de loop van de tijd veranderen. Het is belangrijk om regelmatig je tarieven te herzien en aan te passen aan
marktfluctuaties en veranderingen in je carrière. Hier zijn enkele situaties waarin tariefverhogingen kunnen worden overwogen:

Toegenomen ervaring en expertise: Naarmate je meer ervaring en expertise opdoet in je vakgebied, rechtvaardigt dit vaak een tariefverhoging. Je bent waardevoller geworden voor je klanten.
Veranderingen in de marktvraag: Als de vraag naar jouw diensten in de markt toeneemt, kun je overwegen je tarieven aan te passen. Dit kan het geval zijn als jouw specifieke expertise zeer gewild is.

Inflatie: Inflatie kan de kosten van levensonderhoud verhogen, en het kan nodig zijn om je tarieven aan te passen om je koopkracht te behouden.
Marktontwikkelingen: Veranderingen in de markt, zoals nieuwe technologieën of trends, kunnen invloed hebben op wat klanten bereid zijn te betalen voor bepaalde diensten.
Mocht je graag willen weten wat collega-freelancer in vergelijkbare posities vragen, neem dan eens een kijkje bij BrandPit. BrandPit is net als Digitallstars een recruitmentbureau voor digital professionals en opdrachtgevers die digitaal willen groeien. Elk jaar voeren zij hun benchmarkonderzoek uit in hun netwerk, waarin zij inzoomen op de vaste en flexibele arbeidsmarkt.

Uiteraard staan wij voor je klaar om met je in gesprek te gaan over (o.a.) jouw tarief en hoe die te bepalen. We geven je graag advies en inzicht in onze opdrachten en bijbehorende tarieven.

Tijn Smit
Tijn Smit
Search button

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

PFS en Digitallstars gaan samen verder als Digitallstars