5 februari 2024
Data & Informatie

De rol van informatiemanagement in onze democratie

De rol van informatiemanagement in onze democratie

In een democratie is het belangrijk dat burgers toegang hebben tot informatie en dat zij kunnen deelnemen aan het politieke proces. Informatiemanagement kan een belangrijke rol spelen bij het versterken van de democratie.

Allereerst zorgt informatiemanagement voor een verbeterde informatieverstrekking aan burgers. Dit kan onder andere gerealiseerd worden door informatie op een toegankelijke wijze aan te bieden via websites, apps of andere kanalen. Ten tweede bevordert informatiemanagement een actievere betrokkenheid van burgers in het politieke proces. Denk hierbij aan het faciliteren van burgers bij het indienen van petities of bij hun deelname aan raadsvergaderingen. Ten derde draagt informatiemanagement bij aan het vergroten van de transparantie van het bestuur. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door het beschikbaar stellen van open data of door verantwoording af te leggen over genomen beslissingen.

"Gemeente Rotterdam heeft een open data portaal gelanceerd waar burgers openbare gegevens kunnen raadplegen"

Voorbeelden van gemeenten die informatiemanagement inzetten

Verschillende gemeenten zetten informatiemanagement in om de democratie te versterken. Neem bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, die een online platform heeft gecreëerd waar burgers toegang hebben tot informatie over de gemeentelijke politiek en waar zij kunnen deelnemen aan het politieke proces. Een vergelijkbaar initiatief zien we bij de gemeente Rotterdam, die een open data portaal heeft gelanceerd waar burgers openbare gegevens kunnen raadplegen met betrekking tot gemeentelijke activiteiten.
 
Hieronder volgen enkele specifieke voorbeelden van hoe gemeenten informatiemanagement inzetten om de democratie te versterken:

Informatievoorziening
Gemeenten kunnen informatievoorziening verbeteren door:

 • Informatie op een toegankelijke manier aan te bieden, bijvoorbeeld via websites, apps of andere kanalen
 • Informatie in meerdere talen aan te bieden
 • Informatie in een begrijpelijke taal aan te bieden
 • Informatie te vertalen naar andere media, bijvoorbeeld naar video of audio

Participatie
Gemeenten kunnen participatie verbeteren door:

 • Burgers te faciliteren bij het indienen van petities
 • Burgers te faciliteren bij het deelnemen aan raadsvergaderingen
 • Burgers te faciliteren bij het deelnemen aan participatietrajecten
 • Burgers te informeren over de mogelijkheden om te participeren

Transparantie
Gemeenten kunnen transparantie vergroten door:

 • Open data beschikbaar te stellen
 • Verantwoording af te leggen over de beslissingen die worden genomen
 • Burgers te informeren over de manier waarop beslissingen worden genomen

Deze voorbeelden zijn slechts een greep uit de vele mogelijkheden die informatiemanagement biedt om de democratie te versterken. Door te zorgen voor een betere informatievoorziening, een betere participatie van burgers en een grotere transparantie van het bestuur, kan informatiemanagement bijdragen aan een democratie waarin burgers goed geïnformeerd zijn en waar zij kunnen deelnemen aan het politieke proces.

Lijkt het jou leuk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en wil jij gemeenten helpen om hun informatiemanagement te verbeteren? Bekijk ons vacature overzicht voor de meest recente opdrachten binnen ons werkveld Data & Informatie.

Search button

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

PFS en Digitallstars gaan samen verder als Digitallstars