15 maart 2024
Werk en Carrière

Meer dan helft van Nederlanders doet aan thuiswerken

Meer dan helft van Nederlanders doet aan thuiswerken

In 2023 heeft thuiswerken een ongekende vlucht genomen in Nederland, met meer dan 5 miljoen mensen die regelmatig of soms vanuit huis werkten. Dat is ruim de helft van alle werkende Nederlanders. Deze bevindingen, gebaseerd op recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), tonen aan dat 52% van alle werkenden thuiswerkt als onderdeel van hun werkweek.

Het aantal thuiswerkers steeg tijdens de coronapandemie explosief als gevolg van lockdowns en afstandsmaatregelen. Hoewel deze maatregelen inmiddels verleden tijd zijn, blijft het aantal thuiswerkers groeien. Momenteel werken 5,1 miljoen Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar minstens 2 dagen per week vanuit huis, volgens gegevens die het CBS heeft vrijgegeven.

Koploper thuiswerken in Europa

Nederland steekt met kop en schouders boven de rest van Europa uit wat betreft thuiswerken, met meer dan de helft van de beroepsbevolking die vanuit huis werkt. In 2022, het meest recente jaar met beschikbare internationale gegevens, werkte een meerderheid van de Nederlandse werkenden in verschillende mate vanuit huis. In vergelijking: in Europa werkt gemiddeld nog geen 23 procent van de mensen thuis. Alleen Zweden (45 procent), Finland en Luxemburg (40 procent) halen een vergelijkbaar niveau.

"In vergelijking: in Europa werkt gemiddeld nog geen 23 procent van de mensen thuis"

IT-sector goed vertegenwoordigd

Een interessant aspect van deze trend is de diversiteit van beroepen die betrokken zijn bij thuiswerken. Vooral professionals in de IT en creatieve of taalkundige beroepen omarmden het thuiswerkmodel. Bijna 90% van hen gaf aan regelmatig vanuit huis te werken, wat aangeeft dat deze sectoren goed aangepast zijn aan een flexibel werkmodel. Ook relatief veel managers werkten thuis, maar zij deden dat vooral in combinatie met op kantoor werken. In dienstverlenende beroepen en in transport of logistieke beroepen werd logischerwijs het minst thuisgewerkt.

Thuiswerken in de EU

Keerzijde van thuiswerken

Toch klinkt er ook kritiek op thuiswerken. Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg vertelt aan Het Parool dat er steeds meer kloofjes ontstaan: “De animo voor thuiswerken verschilt per leeftijdsgroep. Jongere generaties gaan het liefst naar kantoor voor het contact en de samenwerking. Voor mensen met kinderen is het beeld gemengd. Juist 55-plussers worden het meest productief van thuiswerken. Daarnaast ontstaat een thuiswerkende elite. De portier en schoonmaker hebben niet de vrijheid van thuiswerken, maar zitten nu in lege kantoren omdat de rest dat wel doet.”

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je meer of misschien juist minder thuis kan werken? Wij helpen je graag bij de volgende stap in je carrière. Meer weten over hoe wij dit doen? Lees hier meer over ons.

Afke van den Tweel 06 23 78 33 66

Foto door Windows via Unsplash

Search button

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

PFS en Digitallstars gaan samen verder als Digitallstars