10 april 2024
Finance

Recordwinsten voor alle banken: hoe kan dit?

Wie zijn de grootste financiële dienstverleners in Nederland?

Het gaat goed met financiële dienstverleners in Nederland en banken in het bijzonder. Ondanks uitdagingen zoals de toenemende concurrentie en voortdurende digitalisering van financiële processen, stegen de nettowinsten. De ING steekt er met kop en schouders bovenuit: het wist in 2023 haar winst te verdubbelen naar €7,3 miljard. Nieuwkomer bunq maakte zelfs voor het eerste sinds haar bestaan winst.

Oorzaak recordwinsten

Al met al gaat het momenteel zeer goed met financiële dienstverleners in Nederland. De winsten van banken zijn deels gestegen door hogere rente-inkomsten, wat komt door de rente die ze krijgen op hun verplichte stortingen bij de Europese Centrale Bank. Omdat de centrale bank de rentetarieven flink heeft verhoogd, ontvangen banken meer rente op deze stortingen. Deze hogere rentetarieven hebben echter niet volledig geleid tot hogere rentes op spaartegoeden, waardoor de winstmarges van banken zijn gestegen.

De winststijging wordt echter niet alleen verklaard door de hogere rente-inkomsten, maar ook door lagere dan verwachte kosten voor mogelijke verliezen op kredietleningen. Banken hielden er rekening mee dat door de oorlog in Oekraïne en de sterk toegenomen inflatie er aanzienlijke verliezen op de leningen zouden plaatsvinden. Dit is dus meegevallen.

In Nederland zijn de bankwinsten sneller gestegen dan in buurlanden, wat deels kan komen door de concentratie van het bankwezen en de macro-economische verschillen, zoals de impact van gestegen energieprijzen op de Duitse industrie. De Autoriteit Consument & Markt zal de rol van de concentratie van banken nader onderzoeken.

ING

Met diensten variërend van bankieren tot verzekeren, is ING een van de meest prominente namen in de financiële wereld. Met een winst van €7,3 miljard in 2023 blijft ING Groep een van de grootste financiële instellingen in Nederland. ING zoekt manieren om minder afhankelijk te worden van rente-inkomsten, aangezien de stijging van de rente de voornaamste drijfveer is achter de verdubbeling van de winst.

Rabobank

Als coöperatieve bank is Rabobank actief op verschillende gebieden, waaronder bankieren, verzekeringen en vastgoed. Naast haar kernactiviteiten als retailbank, heeft Rabobank dochterondernemingen zoals Rabo Real Estate Group, gespecialiseerd in vastgoedontwikkeling en -beleggingen, en Interpolis, een bekende Nederlandse verzekeraar die zich richt op schadeverzekeringen. Rabobank rapporteerde een winst van €4,37 miljard in 2023. Dit is voor de Rabobank de hoogste winst in de 125-jarige geschiedenis van de bank en bijna een verdubbeling ten opzichte van de €2,4 miljard van 2022.

ABN AMRO

Als een van de grootste banken van Nederland biedt ABN AMRO een breed scala aan financiële diensten, waaronder bankieren, leningen en vermogensbeheer. Met een lange geschiedenis in de Nederlandse financiële wereld blijft ABN AMRO een belangrijke speler op de markt. Naast haar traditionele bankactiviteiten zijn er ook dochterondernemingen actief in Nederland en Duitsland, met onder andere verzekeringsproducten. ABN AMRO boekte een winst van ongeveer €2,7 miljard in 2023.

De Volksbank

De Volksbank richt zich voornamelijk op retailbankieren en hypotheken. De Volksbank, voorheen SNS Bank, rapporteerde een winst van ongeveer €431 miljoen in 2023. De Volksbank ook bekend van dochterondernemingen zoals ASN Bank, staat bekend om haar duurzame en maatschappelijk verantwoorde bankproducten, en RegioBank, die zich voornamelijk richt op lokale bankdiensten en advies. Met een sterke focus op klantgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid blijft De Volksbank een prominente speler in de Nederlandse financiële sector.

Van Lanschot Kempen

Ook kleinere banken maakten in 2023 veel meer winst. Zo is de winst van Van Lanschot Kempen over 2023 uitgekomen op €125,2 miljoen. Van Lanschot Kempen staat bekend om zijn toonaangevende expertise op het gebied van private banking en vermogensbeheer. Als een van de oudste onafhankelijke financiële instellingen in Nederland, heeft Van Lanschot Kempen een lange geschiedenis van het bieden van hoogwaardige dienstverlening aan vermogende particulieren, families, stichtingen en institutionele beleggers.

Triodos Bank

Triodos Bank heeft in 2023 een nettowinst van €77,2 miljoen euro geboekt, wat een stijging van 55 procent ten opzichte van het voorgaande jaar betekent. Ook deze sterke groei wordt voornamelijk toegeschreven aan hogere rentestanden waar de bank van profiteerde. Triodos Bank is een duurzame bank die zich richt op het financieren van sociale, ecologische en culturele projecten.

Bunq

Bunq, de op één na grootste neobank van Europa, heeft in het afgelopen kalenderjaar een winst van ruim €53 miljoen geboekt. Hiermee behoort deze challenger tot een select aantal winstgevende neobanken wereldwijd. Dit is tevens het eerste jaar in de geschiedenis van bunq waarin het winst heeft weten te behalen. De bank, opgericht in 2012, heeft een nieuwe mijlpaal bereikt na een explosieve groei in het aantal gebruikers: van negen miljoen in juli 2023 naar elf miljoen aan het einde van december 2023.

Wil jij eens sparren over je carrière in de financiële dienstverlening? Neem contact met ons op of kijk bij onze openstaande opdrachten en vacatures.

Afke van den Tweel 06 23 78 33 66

Foto door Markus Spiske via Unsplash
Bron: ESB

Search button

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

PFS en Digitallstars gaan samen verder als Digitallstars