1 april 2024
Werk en Carrière

Waarom blijft de arbeidsmarkt toch zo krap?

Waarom blijft de arbeidsmarkt toch zo krap?

Het blijft gek: ondanks de recente corona- en energiecrisis, inflatie en andere economische uitdagingen blijft de arbeidsmarkt in Nederland onverminderd krap. Het aantal vacatures blijft hoog en de werkloosheid laag. Maar waar komt deze krapte vandaan en hoe wordt deze in stand gehouden? Marieke Blom, hoofdeconoom van de ING, legde dit onlangs uit in een column.

Een belangrijke factor is de groei van sectoren zoals overheid, zorg en onderwijs, die steeds meer arbeidsplaatsen creëren. Deze sectoren zijn goed voor maar liefst 25% van alle werkuren in Nederland. Vooral de zorgsector kampt met een groeiende vraag naar personeel door de vergrijzing, terwijl het hoge ziekteverzuim de druk nog verder verhoogt.

Hoewel investeren in technologie voor bedrijven een oplossing lijkt, brengt dit niet direct verlichting voor de arbeidsmarkt. Arbeidsbesparende technologieën verminderen weliswaar de behoefte aan personeel, maar leiden ook weer tot winst en investeringen, wat weer tot meer vraag naar personeel leidt. Zo blijft de krapte op de arbeidsmarkt bestaan.

Ook het aantrekken van arbeidsmigranten of vrouwen die full-time gaan werken lossen niet direct de vraag naar personeel op. “Hun inkomen wordt elders, in de vorm van bestedingen zoals bij de kapper of het restaurant weer omgezet in vraag naar personeel. De krapte gaat er dus niet volledig mee weg. Dat hebben we de laatste jaren, met veel migratie, aan den lijve ondervonden”, legt Blom uit.

"Een belangrijke factor is de groei van sectoren zoals overheid, zorg en onderwijs, die steeds meer arbeidsplaatsen creëren"

De invloed van de politiek

De invloed van politieke besluiten op de arbeidsmarkt is aanzienlijk. Allereerst, wanneer er meer geld beschikbaar is voor de publieke sector, neemt de concurrentie op de arbeidsmarkt toe. Dit kan leiden tot hogere belastingen, waardoor het besteedbaar inkomen afneemt en de vraag naar werknemers bij bedrijven mogelijk vermindert. Verder heeft de politiek invloed op randvoorwaarden zoals milieubeleid, vergunningen en infrastructuur, die van invloed zijn op welke sectoren kunnen groeien en dus meer arbeidsvraag creëren.

Ten slotte bepaalt de politiek ook faciliterend beleid, zoals de regeling voor expats en woningen, waardoor ze indirect de concurrentiepositie van bepaalde sectoren kunnen beïnvloeden. Met een turbulent politiek landschap wordt het voorspellen van de toekomst voor bedrijven, en daarmee dus ook de arbeidsmarkt, steeds uitdagender.

Wil jij profiteren van de huidige arbeidsmarkt en een nieuwe uitdaging aangaan? Bekijk ons actueel overzicht met vacatures en opdrachten.

Afke van den Tweel 06 23 78 33 66

Foto door Jose Losada via Unsplash
Bron: ING

Search button

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

PFS en Digitallstars gaan samen verder als Digitallstars