14 maart 2024
Data & Informatie

Waarom ‘de cloud’ een uitdaging is voor gemeenten

Waarom ‘de cloud’ een uitdaging is voor gemeenten

De opkomst van cloud computing heeft de manier waarop organisaties gegevens opslaan en beheren drastisch veranderd. Voor gemeenten brengt de overstap naar de cloud echter een aantal unieke uitdagingen met zich mee. In deze blog lees je welke dat zijn.
 

1. Effectief beheer

Een van de belangrijkste uitdagingen voor gemeenten bij het omarmen van de cloud is het effectief beheren van informatie. Terwijl de cloud flexibiliteit en schaalbaarheid biedt, kan het ook leiden tot versnippering van gegevens en een gebrek aan controle over waar gegevens worden opgeslagen. Dit maakt het moeilijk om een centrale informatiehuishouding te handhaven en kan de naleving van wet- en regelgeving bemoeilijken.
 

2. Beveiliging en afhankelijkheid

Een ander aspect waar gemeenten mee te maken hebben bij het gebruik van de cloud, is de veiligheid van gegevens. Het verplaatsen van gevoelige informatie naar externe cloudproviders brengt nieuwe risico’s met zich mee, zoals datalekken en cyberaanvallen. Gemeenten moeten daarom zorgvuldig nadenken over de keuze van cloudproviders, en ervoor zorgen dat deze voldoen aan strenge beveiligingsnormen en certificeringen. Daarnaast is er ook een groeiende wens binnen de Nederlandse overheid om minder afhankelijk te worden van grote techbedrijven, zoals Amazon en Google, voor cloudinfrastructuur. Dit komt voort uit diezelfde zorgen over dataveiligheid, privacy en de wens om meer controle te hebben over gevoelige overheidsinformatie.

" Er is een groeiende wens binnen overheid om minder afhankelijk te worden van grote techbedrijven"

3. Voldoen aan wet- en regelgeving

Een belangrijke overweging voor gemeenten bij het gebruik van de cloud is de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy. In Nederland moeten gemeenten bijvoorbeeld voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die strenge eisen stelt aan de verwerking van persoonsgegevens. Het is cruciaal dat gemeenten ervoor zorgen dat hun cloudoplossingen voldoen aan deze wettelijke vereisten en dat zij de nodige maatregelen treffen om de privacy van burgers te waarborgen.
 

4. Integratie met bestaande IT-systemen

Tot slot kan het integreren van cloudoplossingen met bestaande IT-systemen een uitdaging vormen voor gemeenten. Het vereist vaak complexe integraties en maatwerkontwikkeling om ervoor te zorgen dat verschillende systemen naadloos met elkaar kunnen communiceren. Gebrek aan interoperabiliteit kan leiden tot inefficiëntie en verminderde productiviteit binnen de organisatie.

Het stimuleren van lokale cloudoplossingen en het bevorderen van samenwerking tussen Nederlandse technologiebedrijven en overheidspartners is een ​​belangrijke strategie om afhankelijkheid van grote techbedrijven te verminderen en de soevereiniteit over gegevens te vergroten. Hierbij staat het belang van wet- en regelgeving, de continuïteit van bestaande IT-systemen en het dagelijkse beheer, ook voorop.

Wil jij gemeenten helpen om de transitie te maken naar de cloud? Of een bijdrage leveren om hun informatiemanagement te verbeteren? Bekijk ons vacature overzicht voor de meest recente opdrachten binnen ons werkveld Data & Informatie.

Viridiana Stangelaar
Viridiana Stangelaar 06 39 80 72 47

Foto door imgix via Unsplash

Search button

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

PFS en Digitallstars gaan samen verder als Digitallstars