16 januari 2024
Finance

Wat doet de PEP-desk bij een bank?

Banken hebben een PEP-desk (Politically Exposed Person-desk) om risico’s te beheersen die verband houden met politiek prominente personen. PEP’s zijn dus personen die een belangrijke publieke functie bekleden of hebben bekleed, zoals regeringsfunctionarissen, politici of leden van de koninklijke familie.

De PEP-desk is verantwoordelijk voor het identificeren, evalueren en beheersen van risico’s die verband houden met PEP’s. Dit omvat het uitvoeren van due diligence-onderzoeken, het signaleren van verdachte transacties en het nemen van corrigerende maatregelen.
 

Belang van de PEP-desk

De PEP-desk speelt een belangrijke rol in het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële criminaliteit. Door PEP’s te identificeren en te evalueren, kan de bank helpen om te voorkomen dat deze personen worden gebruikt om illegale activiteiten te financieren.

Een goede PEP-desk is een team van ervaren professionals die vertrouwd zijn met de risico’s van witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële criminaliteit. De leden van het team moeten over de nodige expertise en vaardigheden beschikken om effectief werk te kunnen doen. Dit omvat het uitvoeren van due diligence-onderzoeken, het signaleren van verdachte transacties en het nemen van corrigerende maatregelen.

"De PEP-desk speelt een belangrijke rol in het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële criminaliteit"

Taken van een PEP-desk

De specifieke taken van een PEP-desk kunnen variëren van bank tot bank, maar over het algemeen omvatten ze de volgende:

  • Identificatie van PEP’s: De PEP-desk is verantwoordelijk voor het identificeren van PEP’s. Dit kan worden gedaan door middel van een interne database van PEP’s, openbare bronnen of door het gebruik van screening software.
  • Evaluering van risico’s: Zodra een PEP is geïdentificeerd, moet het team het risico evalueren dat deze persoon een risico vormt voor de bank. Dit wordt gedaan door middel van een due diligence-onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals de functie van de PEP, het land waar hij of zij woont en de reputatie van de PEP.
  • Signalering van verdachte transacties: De PEP-desk is ook verantwoordelijk voor het signaleren van verdachte transacties die verband houden met PEP’s. Dit kan worden gedaan door middel van het monitoren van transactiegegevens en het gebruik van AI-technologie.
  • Correctieve maatregelen: Als het team verdachte transactie signaleert, kan deze corrigerende maatregelen nemen. Dit kan bijvoorbeeld het weigeren van een transactie of het instellen van extra controles zijn.

 

Verschillende functies

De taken worden uitgevoerd door een team van professionals met verschillende functies. De meest voorkomende functies zijn:

Analist: De analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van due diligence-onderzoeken en het identificeren van verdachte transacties.
Compliance officer: De compliance officer is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving.
IT-specialist: De IT-specialist is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van technologieën die worden gebruikt door de PEP-desk.

Naast deze functies kunnen er ook andere functies zijn op de PEP-desk, zoals een manager, een trainer of een beleidsmaker. De verschillende functies op de PEP-desk moeten goed samenwerken om effectief werk te kunnen doen. De analist moet bijvoorbeeld samenwerken met de compliance officer om te bepalen of een transactie verdacht is. De compliance officer moet ook samenwerken met de IT-specialist om ervoor te zorgen dat de technologieën die worden gebruikt door de PEP-desk voldoen aan de wet- en regelgeving.

Een goede samenwerking tussen de verschillende functies op de PEP-desk is essentieel voor het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële criminaliteit.

Lijkt het jou ook uitdagend om werkzaam te zijn op een PEP-desk of binnen de financiële dienstverlening? We helpen je graag met de volgende stap in je carrière!

Afke van den Tweel 06 23 78 33 66
Search button

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

PFS en Digitallstars gaan samen verder als Digitallstars