14 februari 2024
Werk en Carrière

Werkgeluk door de jaren heen

Tegenwoordig doen veel werkgevers er niet alleen alles aan om de productiviteit te maximaliseren, maar ook om het welzijn en geluk van hun werknemers te bevorderen. We hebben het dan niet alleen over werkgevers die hun werknemers allerlei extra dingen geven, zoals bonussen, borrels, kerstpakketten en cadeautjes met Valentijnsdag. Ze begrijpen dat werkgeluk van werknemers impact heeft op de algehele prestaties van een organisatie en doen er zo van alles aan om een positieve en ondersteunende werkomgeving te creëren. Toch is dit niet altijd zo geweest.
 

18e eeuw: zware omstandigheden

Tijdens de industriële revolutie was werkgeluk een zeldzaamheid voor de arbeidersklasse. De opkomst van fabrieken bracht lange werkdagen, lage lonen en gevaarlijke werkomstandigheden met zich mee. Voor velen was werken een kwestie van pure overleving, zonder ruimte voor persoonlijke voldoening of tevredenheid. Het geluk op de werkvloer werd eerder gemeten in termen van het vermogen om de dagelijkse ontberingen te doorstaan en het hoofd boven water te houden, dan in termen van vervulling of genoegen in het werk zelf. In plaats van te streven naar werkgeluk, was de primaire zorg van arbeiders vaak gericht op het zorgen voor hun families en het overleven in een snel veranderende en vaak meedogenloze industriële samenleving.
 

19e eeuw: strijd voor rechten

In de 19e eeuw begonnen arbeiders te vechten voor hun rechten. Het verlangen naar werkgeluk groeide naarmate meer mensen zich begonnen te organiseren en opkwamen voor betere werkomstandigheden. Het idee van werkgeluk begon langzaam op te komen, met werknemers die streefden naar meer waardering en respect op de werkvloer. Vakbonden ontstonden en eisten kortere werkuren, betere lonen en veiligere werkomstandigheden. De focus verschoof langzaam van louter overleven naar een meer mensgerichte benadering van werk. Terwijl het concept van werkgeluk nog niet expliciet werd erkend, legden deze sociale bewegingen wel de basis voor toekomstige discussies over arbeidsrechten en welzijn op de werkplek.
 

Begin 20e eeuw: tijdperk van menselijke relaties

Naarmate de tijd verstreek, begonnen mensen meer belang te hechten aan een balans tussen werk en privéleven. Werkgeluk kwam niet alleen meer voort uit het werk zelf, maar ook uit de mogelijkheid om quality time door te brengen met familie en vrienden, en om persoonlijke interesses na te streven buiten het werk. Wetenschappers en managementexperts begonnen de impact van sociale relaties en werkomgeving op het welzijn van werknemers te onderzoeken. De Hawthorne-experimenten in de jaren 1920 en 1930 toonden aan dat factoren zoals teamdynamiek en waardering van leidinggevenden een aanzienlijke invloed hadden op de productiviteit en tevredenheid van werknemers. Deze ontdekkingen stimuleerden een groeiend bewustzijn van het belang van psychologisch en sociaal welzijn op de werkplek.

"Mensen halen hun werkgeluk nu voornamelijk uit een gevoel van betrokkenheid, erkenning en waardering"

Eind 20e eeuw: tijdperk van menselijke relaties

Naarmate de samenleving evolueerde, verschoof de focus van werkgeluk naar een holistischer begrip van welzijn, inclusief work-life balance. Organisaties begonnen flexibelere werkregelingen aan te bieden, zoals telewerken en glijdende werkuren, om tegemoet te komen aan de behoeften van hun werknemers. Bovendien groeide het besef dat werkgeluk niet alleen een individuele verantwoordelijkheid is, maar ook een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en de maatschappij als geheel.
 

21e eeuw: werkgeluk als bedrijfsstrategie

Werkgeluk is inmiddels een integraal onderdeel geworden van veel bedrijfsstrategieën van organisaties. Mensen halen hun werkgeluk nu voornamelijk uit een gevoel van betrokkenheid, erkenning en waardering op het werk, evenals uit een goede balans tussen werk en privéleven. In een samenleving waarin beide partners vaak buitenshuis werken, wordt het vinden van evenwicht tussen werkverplichtingen en persoonlijke verantwoordelijkheden steeds belangrijker. Bovendien heeft de voortdurende verbondenheid die technologie biedt, ervoor gezorgd dat we altijd bereikbaar zijn, zelfs buiten de reguliere werkuren. Dit maakt het moeilijker om werk en privé gescheiden te houden, wat kan leiden tot overbelasting en stress als er geen duidelijke grenzen zijn. Daarnaast is de vraag naar kinderopvang vaak groter dan het aanbod, waardoor ouders soms voor uitdagingen komen te staan bij het vinden van geschikte zorg voor hun kinderen. Een evenwichtige verdeling tussen werk en privéleven is daarom cruciaal om zowel professioneel succes als persoonlijk welzijn te bevorderen.

Ben jij op zoek naar werkgeluk? Neem dan eens een kijkje in ons overzicht met alle vacatures en opdrachten. Ook komen we graag met je in contact om te bespreken waar jij waarde aan hecht bij het vinden van een nieuwe uitdaging.

Afke van den Tweel 06 23 78 33 66
Search button

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

PFS en Digitallstars gaan samen verder als Digitallstars