Programmamanager Cloudtransitie – zzp

Introductie

Het Shared Service Center is een ICT-samenwerkingsverband voor lokale overheden. Ze bundelen kennis en krachten om digitale oplossingen te bouwen die de dienstverlening aan inwoners en bedrijven optimaliseren. Ze werken met moderne ICT-oplossingen in een complexe omgeving, wat een uitdaging is om aan bij te dragen.

Organisatie

Het transitieprogramma naar de cloud heeft een grote impact op deze IT-organisatie en haar deelnemers. Het streven is naar flexibiliteit, veiligheid, innovatie en transparantie. Als programmamanager Cloudtransitie ben je cruciaal in deze transformatie. Je coördineert en leidt de overgang van de gemeente naar een toekomstbestendige cloudinfrastructuur en data-analyseplatformen. Je richt de cloudorganisatie op, bepaalt de architectuur, verbetert de dienstverlening en waarborgt de veiligheid van systemen. Je zorgt voor een goede voortgang, kostenbeheersing en kwaliteit, in lijn met strategie en doelen, door nauw samen te werken met relevante partijen.

Functie

Je bent een ervaren en inhoudelijk deskundige programmamanager die op een bevlogen en innemende manier mensen meeneemt in verandering. Dit doe je met veel gevoel voor de werking van een complexe organisatie en de belangen van veel betrokken partijen. Je gaat hier flexibel mee om, behoudt altijd het overzicht, schakelt makkelijk op alle niveaus en verbindt mensen. Tegelijkertijd ben je ook iemand die waar nodig op een stevige manier bijstuurt en die altijd gaat voor het allerbeste en concrete resultaat.

Jouw eerste taak? Het programmaplan vormgeven waarmee je voor de komende jaren richting geeft aan de uitvoering van onze Cloudtransitie. Een routekaart dus voor een (deel)programma en projecten die we moeten initiëren om onze hele organisatie hierop in te richten. Dan hebben we het natuurlijk over het bepalen van de planning, budgettering van werkzaamheden en bemensing van het (deel)programma en de projecten. De projecten die al lopen integreer je in je plan en je zorgt voor afstemming met aanpalende programma’s

Let wel: je kijkt en werkt veel breder dan dit. De overgang naar de Cloud heeft direct consequenties voor veel disciplines binnen de organisatie. Denk o.a. aan de werkwijze binnen leveranciers- en contractmanagement, en in brede zin op de cultuur van onze organisatie. Jij ontwikkelt een integrale en overstijgende aanpak waarmee je ook richting geeft aan veranderinitiatieven binnen andere disciplines. Zo zorg je dat we de Cloudtransitie organisatiebreed succesvol realiseren en de gemeente in zijn geheel toekomstbestendig maken.

Bovendien heeft de Cloudtransitie gevolgen voor de inrichting van je organisatie. Je brengt deze gevolgen in beeld en je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een organisatie inrichting die future fit is (past bij de) voor de Cloudtransitie.

Je helpt om binnen de gemeenten het (deel)programma en projecten op dit vlak op te starten en je stuurt deze trajecten aan. Hierin zorg je samen met de verantwoordelijke projectleiders dat de werkzaamheden volgens schema verlopen en bewaak je de budgetten en scope van alle activiteiten. Daarnaast borg je de samenhang van het (deel)programma en de projecten, en ondersteun en coach je de projectleiders bij de tactische en operationele aansturing van hun leveranciers en teamleden. Ook zie je erop toe dat het resultaat voldoet aan de kwaliteitseisen die we als gemeente hanteren en als het nodig is stuur je bij. Dankzij jou wordt onze organisatieverandering een succes!

Je bent als programmamanager echt de spil in een cruciaal veranderingstraject. Je rapporteert op het hoogste niveau binnen onze organisatie over de voortgang van je opgave en je stemt doorlopend met alle in- en externe partijen af. Waar nodig ga je met collega’s binnen onze organisatie of met betrokkenen bij onze partnerorganisaties in gesprek om het vereiste draagvlak te creëren en hen zo mee te nemen in de verandering. Een baan met meer impact en afwisseling is nauwelijks denkbaar.

Zorgt voor de definitie van de Cloud strategie en -standaarden voor de organisatie. Overzie de implementatie van de Cloud strategie en -standaarden door het programma. Idem voor data-strategie en -standaarden en systeemontwikkeling-strategie en -standaarden;

Opzetten van de Cloud (Native) infrastructuur – met de relevante interne afdelingen en onze externe leveranciers werk je samen om de implementatie van een Cloud-infrastructuur voor Equalit en haar aangesloten deelnemers te realiseren, op basis van public en private Cloud, en traditionele infrastructuur paradigma’s;

Opzetten van data- en analytics-platform – op basis van de cloud-infrastructuur zet je een robuuste data- en analytics-omgeving op waarmee de gemeente op een verantwoorde, veilige en krachtige manier de data die ze heeft kan gebruiken om de dienstverlening aan burgers te verbeteren;

Opzetten van Cloud Competence Center – om de adoptie van Cloud computing binnen de gemeente te stimuleren zet je een Cloud Competence Center op dat teams ondersteunt in het realiseren van applicaties in de Cloud, en tegelijkertijd de kwaliteit en het juiste gebruik waarborgt;

Implementatie van een moderne digitale cloudwerkplek, met focus op het tijdig migreren van applicaties en data;

Opzetten van systeemontwikkeling platform – op basis van de Cloud-infrastructuur richt je een systeem ontwikkelingsomgeving (low-code) in waarmee de gemeente maatwerkapplicaties kan bouwen;

Programmamanagement – beheer de scope, kosten, kwaliteit en risico’s van het programma en de verschillende projecten. Zorg ervoor dat de Cloud transformatie in lijn is met de noden van de organisatie en betreffende reguleringen, alsook dat de lange-termijn waarde van de projecten gewaarborgd is;

Stakeholder management – stem de programmadoelstellingen af met de stuurgroep en neem de leiding in de maandelijkse rapportage van de status van het programma. Werk nauw samen met de afdelingen ICT/Infrastructuur en het CIO office, alsook de verschillende functionele departementen.

Functie-eisen

 • Minimaal een hbo/wo-diploma.
 • Minstens 5 jaar ervaring in vergelijkbare organisaties, zoals grote gemeenten (100.000+), met bewezen vaardigheden in samenwerking met verschillende stakeholders.
 • Minstens 1 relevante referentie beschikbaar.
 • Ervaring in leiderschap tijdens transitieperiodes, met nadruk op onafhankelijkheid, integriteit, en besluitvorming.
 • Leiderschap en motivatie van teams voor optimale resultaten.
 • Ervaring in grootschalige Cloudtransities, bij voorkeur met bedrijfseconomische kennis.
 • Uitstekende communicatie- en adviesvaardigheden.
 • Kennis van Cloud-technologieën en best practices, aangevuld met expertise in softwareontwikkeling/operations.
 • Begrip van publieke sectoruitdagingen en ervaring in organisatie- en cultuurverandering.
 • Ervaring in het leiden van Product Owners en het opzetten van DevOps-teams, inclusief kennis van tools zoals Azure DevOps/Jira.
 • Bekendheid met Microsoft Azure, contractbeheer in complexe contexten, en het identificeren van talent zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Certificeringen zoals MSP, IPMA-C, Microsoft Certified: Azure Fundamentals en ISC2 Cloud Security Professional (CCSP) zijn een pluspunt.

Sollicitatie

Wil je solliciteren of heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Viridiana Stangelaar.

📧 viridiana.stangelaar@digitallstars.nl
📱 06 39 80 72 47

Viridiana Stangelaar
Viridiana Stangelaar 06 39 80 72 47
Search button

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

PFS en Digitallstars gaan samen verder als Digitallstars