15 november 2023
Data & Informatie

De uitdaging van informatiewetten binnen de overheid

De uitdaging van informatiewetten binnen de overheid

Binnen de overheid zijn er veel regels en wetten die bepalen hoe informatie wordt bewerkt en beheerd. Denk aan zaken als transparantie, duurzaamheid, digitale communicatie, het beheren van gegevens, EU-regelgeving en de uitdagingen die AI-toepassingen met zich meebrengen. Het is een complex landschap van regels, met afkortingen zoals Woo, SDG, WEP, WMEBV, WDO, de Omgevingswet en de Archiefwet. En alsof dat nog niet genoeg is, worden er de komende jaren nog meer regels toegevoegd. Dit kan een behoorlijke uitdaging vormen voor overheidsmedewerkers.
 

De veelheid aan regels en wetten

Er zijn talloze informatiewetten voor de overheid omdat het beheren en delen van informatie een complexe en gevoelige kwestie is, en zeker in de publieke sector. Deze wetten zijn bedoeld om transparantie, gegevensbeveiliging en efficiëntie te waarborgen. Ze zijn een reactie op de steeds groter wordende digitalisering en informatiestromen in de moderne wereld. Laten we wat dieper ingaan op enkele belangrijke wetten die momenteel van invloed zijn op de overheid:

Wet open overheid (Woo): deze wet stelt eisen aan het delen van informatie en het beschikbaar maken van overheidsinformatie voor het publiek.
 
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV): deze wet heeft betrekking op de digitalisering van overheidscommunicatie en administratieve processen.
 
Wet elektronische publicaties (WEP): deze wet regelt hoe informatie online beschikbaar moet zijn, zodat mensen er makkelijker toegang toe hebben.
 
Sustainable Development Goals (SDG): deze wetten richten zich op duurzaamheid en specifieke doelen voor economie, milieu en maatschappij.
 
Wet digitale overheid (WDO): dit gaat over het gebruik van digitale technologie in de overheid om processen te verbeteren.
 
Omgevingswet: deze wet heeft betrekking op regels voor ruimtelijke ordening en milieu.
 
Archiefwet: dit gaat over het bewaren en beheren van archieven in de overheid.
 
Wet politiegegevens (Wpg):regelt hoe de politie persoonsgegevens mag verzamelen, verwerken en gebruiken om de privacy van burgers te waarborgen en rechtmatigheid te garanderen bij het uitvoeren van hun taken.
 
Het naleven van deze wetten is van essentieel belang om het vertrouwen van het publiek te behouden en de verantwoordingsplicht te waarborgen, en daarom worden ze voortdurend aangescherpt en uitgebreid om bij te blijven met technologische ontwikkelingen en maatschappelijke behoeften.
 

De uitdaging van voortdurende verandering

Wat het nog uitdagender maakt, is dat er in de komende jaren vanuit de Europese Unie nog meer regels en wetten worden toegevoegd, uit het zogenaamde ‘Digital Decade’ programma. Deze begeleidt de digitale transformatie van de EU tot 2030, met ook aanzienlijke gevolgen voor gemeenten. Deze voortdurende verandering is een uitdaging voor zowel medewerkers als organisaties. Het betekent niet alleen begrijpen wat de regels inhouden, maar ook de processen en technologieën implementeren om eraan te voldoen. Dit kan leiden tot extra werk en druk op de organisatie.

"Wat het nog uitdagender maakt, is dat er in de komende jaren vanuit de Europese Unie nog meer regels en wetten worden toegevoegd"

Om te kunnen omgaan met de complexiteit van deze regels en de voortdurende veranderingen, moeten overheden proactief handelen. Enkele stappen om dit aan te pakken zijn:

  • Beleid maken: Zorg ervoor dat (nieuwe) regel- en wetgeving structureel en breed gedragen wordt binnen de organisatie.
  • Opleiding en bewustwording: Zorg ervoor dat medewerkers weten wat de regels zijn en begrijpen hoe ze deze moeten volgen.
  • Digitalisering en automatisering: Investeer in technologieën die processen kunnen verbeteren en helpen bij het volgen van de regels.
  • Samenwerking: Werk samen met andere overheden en de private sector om ervaringen en hulpmiddelen te delen.
  • Continue monitoring en aanpassing: Blijf op de hoogte van veranderingen in de regelgeving en pas beleid en procedures aan wanneer dat nodig is.

Het naleven van informatieregels is niet eenvoudig, maar het is belangrijk om een open, efficiënte en verantwoordelijke overheid te waarborgen. Door deze uitdagingen proactief aan te pakken met de juiste benadering en ondersteuning, kunnen overheidsorganisaties de complexiteit en veranderingen in deze regelgeving het hoofd bieden en voldoen aan de verwachtingen van het publiek en andere belanghebbenden.

Het is duidelijk dat overheidsorganisaties voor aanzienlijke uitdagingen staan als het gaat om informatiewetten. Ben je klaar om je informatiemanagement te verbeteren en de uitdagingen aan te gaan? Of wil je juist als IT’er bijdragen aan de maatschappij? We komen graag met je in contact.

Search button

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

PFS en Digitallstars gaan samen verder als Digitallstars