Data & Informatie

Wat doet een Kwartiermaker?

De term ‘kwartiermaker’ vindt zijn oorsprong in het leger, waar hij werd gebruikt om voorbereidingen te treffen voor de legering van de manschappen. Een kwartiermaker fungeerde als een wegbereider of voorloper. Tegenwoordig heeft de rol van kwartiermaker een andere betekenis gekregen en vervult hij een soortgelijke rol als een manager met een toekomstvisie.
 
Als Kwartiermaker ben je namelijk verantwoordelijk voor het operationeel maken van een nieuw idee of concept. Als Kwartiermaker bij de lokale overheid ben je een leider die de organisatie voorbereidt op innovatie en verandering, bijvoorbeeld op het gebied van IT en informatiemanagement. Jouw rol gaat verder dan alleen het initiëren van nieuwe projecten; je bent de architect van de toekomst, die de weg vrijmaakt voor vernieuwing en verbetering.

Verantwoordelijkheden en competenties

Om je een beter idee te geven van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden vind hieronder je ter illustratie een overzicht. Afhankelijk van de wensen of eisen van de werk- of opdrachtgever kunnen deze natuurlijk afwijken.
 
1. Strategisch leiderschapg:
Als Kwartiermaker ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategische visie, waarbij je de behoeften en doelstellingen van de lokale overheid in ogenschouw neemt.

2. Voorbereiding en planning:
Je treft uitgebreide voorbereidingen en ontwikkelt gedetailleerde plannen voor de implementatie van nieuwe initiatieven, waarbij je alle aspecten van de organisatie in overweging neemt.

3. Stakeholdermanagement:
Als bruggenbouwer tussen verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie, bouw je relaties op en creëer je draagvlak voor veranderingen en vernieuwingen.

4. Verandermanagement:
Je leidt veranderingsprocessen binnen de organisatie en creëert een cultuur van innovatie en samenwerking, waarbij je medewerkers inspireert en motiveert om open te staan voor verandering en bij te dragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

5. Communicatie:
Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, zijn cruciaal om effectief te kunnen communiceren met verschillende belanghebbenden, van technische IT-professionals tot niet-technische overheidsfunctionarissen en burgers.

Als Kwartiermaker bij de lokale overheid ben je een visionaire leider die de organisatie voorbereidt op een toekomst vol uitdagingen en kansen. Met jouw strategisch inzicht, leiderschap en daadkracht zet je de koers uit voor vernieuwing en verbetering, waarbij je de organisatie naar nieuwe hoogten leidt. Daarnaast is het essentieel om als Kwartiermaker ook pragmatisch te zijn. Dit betekent dat je flexibel moet zijn, snel moet kunnen schakelen en de juiste beslissingen moet kunnen nemen om de gestelde doelen te bereiken binnen de gestelde tijdlijnen.

Search button

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

PFS en Digitallstars gaan samen verder als Digitallstars