19 februari 2024
Finance

Wat is het verschil tussen KYC en CDD?

De financiële wereld zit vol met afkortingen. Twee van die vaak voorkomende termen zijn KYC (Know Your Customer) en CDD (Customer Due Diligence), vaak in combinatie in de functietitel van ‘analist’ en met een andere afkorting: FEC (Financial Economic Crime). Maar wat betekenen de termen nu eigenlijk echt en waarin verschillen ze van elkaar?
 
Laten we eerst nog even terugkomen op FEC, want dat is op voorhand al de gemene deler van KYC en CDD. Als financiële dienstverlener is FEC een cruciale afdeling binnen de organisatie. Het richt zich op het opsporen, voorkomen en rapporteren van financiële misdrijven zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. De FEC-afdeling werkt nauw samen met wetshandhavingsinstanties en regelgevende instanties om de integriteit van financiële systemen te waarborgen en klanten te beschermen tegen criminele activiteiten. KYC en en CDD zijn doorgaans twee disciplines binnen FEC.
 

1. KYC: het fundament

KYC, ofwel Know Your Customer, is als het ware het fundament van klantrelaties in de financiële sector. Het draait allemaal om het grondig kennen van je klant. Het hoofddoel van het KYC-proces is het verzamelen van voldoende informatie over de cliënt. Het KYC-proces moet voltooid worden voordat er een zakelijke relatie aan wordt gaan met een cliënt. Daarnaast is het essentieel om het KYC-proces af te ronden voordat er voor de cliënt specifieke diensten verleend worden, zoals het openen van een rekening, het afnemen van beleggingsproducten of het verstrekken van een hypotheek. De identificatieplicht en analyse is bij KYC eenmalig, en wordt ingezet bij de onboarding van de klanten.
 

2. CDD: een stap verder

Customer Due Diligence gaat een stap verder dan KYC. Het is een proces dat dieper graaft en meer gedetailleerde informatie verzamelt. CDD richt zich op het beoordelen van het risico dat een klant mogelijk betrokken is bij illegale activiteiten, zoals witwassen of financieren van terrorisme. Een CDD-analist heeft dan ook de verantwoordelijkheid om gedurende de volledige klantrelatie voortdurend controles uit te voeren op verdachte activiteiten. Dit betekent dat de analyse van klantgegevens en -transacties niet beperkt blijft tot een eenmalige beoordeling bij het begin van de relatie, maar gedurende de gehele levensduur van de klantrelatie actief blijft.

"Customer Due Diligence is een proces dat dieper graaft en meer gedetailleerde informatie verzamelt"

Deze aanhoudende monitoring is cruciaal om eventuele veranderingen in het gedrag van de klant of verdachte activiteiten tijdig te identificeren. Het stelt de CDD-analist in staat om alert te reageren op ongebruikelijke patronen of transacties die kunnen wijzen op mogelijk risicovol gedrag, zoals witwassen van geld of andere financiële misdrijven.
 

Verschillend en toch hand in hand

Het belangrijkste verschil tussen KYC en CDD ligt in de focus. KYC legt de nadruk op het opbouwen van een basisprofiel van de klant, terwijl CDD meer gericht is op het analyseren van het gedrag van de klant en het evalueren van transacties op mogelijke risico’s. Hoewel ze verschillende doelen dienen, werken KYC en CDD hand in hand. KYC legt het basisframework vast, terwijl CDD specifieke risico’s analyseert. Samen vormen ze een krachtig duo om een veilige en ethische financiële omgeving te waarborgen.

PFS verbindt professionals in Finance met opdrachtgevers. Wij beschikken over een netwerk van gekwalificeerde KYC– en CDD-analisten. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Afke van den Tweel 06 23 78 33 66
Search button

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

PFS en Digitallstars gaan samen verder als Digitallstars